Agribox

1089F

MODEL 1089 F

                                                                Capacitate (litri) 470

                                                          Greutate 2 înclinări (kg) 33

                                                        Capacitatea unității (kg) 470

                                                                        Tip perforat

                                  Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x800x760

                                 Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x800x780

                                                Dimensiuni interne (mm) 1110x710x600

                                                            Greutate 4 picioare (kg) 30

                                                            Greutatea 3 înclinări (kg) 36 

                                                           Capacitate statică (kg) 4300

                                                             Elemente detasabile n. 8

                                                                Culoare standard gri

                                                               1090F.jpg

                                                                    MODEL 1090 F

                                                               Capacitate (litri) 330

                                                        Greutate 2 înclinări (kg) 29

                                                      Capacitatea unității (kg) 470

                                                                     Tip perforat

                                  Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x800x580

                                  Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x800x600

                                             Dimensiuni interne (mm) 1110x710x420

                                                          Greutate 4 picioare (kg) 26

                                                         Greutatea 3 înclinări (kg) 32

                                                         Capacitate statică (kg) 4300

                                                            Elementedetasabile n. 8

                                                              Culoare standard gri

                                                               1091F

                                                                 MODEL 1091 F

                                                             Capacitate (litri) 610

                                                         Greutate 2 înclinări (kg) 39

                                                         Capacitatea unității (kg) 510

                                                                    Tip perforat

                                   Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1000x760

                                   Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1000x780

                                               Dimensiuni interne (mm) 1110x910x605

                                                            Greutate 4 picioare (kg) 36

                                                          Greutatea 3 înclinări (kg) 42

                                                           Capacitate statică (kg) 4800

                                                              Elemente detasabile n. 8

                                                                 Culoare standard gri

                                                                 191F

                                                                    MODEL 191 F

                                                             Capacitate (litri) 610

                                                     Greutate 2 înclinări (kg) 36,5

                                                     Capacitatea unității (kg) 510

                                                                    Tip perforat

                              Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1000x760

                              Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1000x780

                                             Dimensiuni interne (mm) 1110x910x605

                                                      Greutate 4 picioare (kg) 33,5

                                                   Greutatea 3 înclinări (kg) 39,5

                                                      Capacitate statică (kg) 4800

                                                      Elemente detasabile n. 8

                                                        Culoare standard gri

                                                       1092F

                                                            MODEL 1091 F

                                                       Capacitate (litri) 430 

                                                Greutate 2 înclinări (kg) 34

                                              Capacitatea unității (kg) 510

                                                          Tip perforat

                     Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1000x580

                     Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1000x600

                                 Dimensiuni interne (mm) 1110x910x425

                                             Greutate 4 picioare (kg) 31

                                            Greutatea 3 înclinări (kg) 37

                                            Capacitate statică (kg) 4800

                                             Elemente detasabile n. 8

                                                 Culoare standard gri

                                                 1092F

                                                      MODEL 1092 F

                                               Capacitate (litri) 430

                                         Greutate 2 înclinări (kg) 34

                                        Capacitatea unității (kg) 510

                                                       Tip perforat

               Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1000x580

               Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1000x600

                                Dimensiuni interne (mm) 1110x910x425

                                             Greutate 4 picioare (kg) 31

                                          Greutatea 3 înclinări (kg) 37

                                          Capacitate statică (kg) 4800

                                            Elemente detasabile n. 8

                                                Culoare standard gri

                                                      1093F

                                                      MODEL 1093 F

                                                 Capacitate (litri) 680

                                           Greutate 2 înclinări (kg) 38,5

                                          Capacitatea unității (kg) 530

                                                       Tip perforat

                      Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1100x760

                     Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1100x780

                                 Dimensiuni interne (mm) 1110x1010x605

                                              Greutate 4 picioare (kg) 35,5

                                              Greutatea 3 înclinări (kg) 41

                                              Capacitate statică (kg) 4800

                                               Elemente detasabile n. 8

                                                  Culoare standard gri

                                                 1094F

                                                        MODEL 1094 F

                                                   Capacitate (litri) 480

                                             Greutate 2 înclinări (kg) 33

                                            Capacitatea unității (kg) 530

                                                             Tip perforat

                        Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1100x580

                        Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1100x600

                                      Dimensiuni interne (mm) 1110x1010x425

                                                   Greutate 4 picioare (kg) 30

                                                  Greutatea 3 înclinări (kg) 36

                                                 Capacitate statică (kg) 4800

                                                   Elemente stacabile n. 8

                                                     Culoare standard gri

                                                        1095F

                                                           MODEL 1095 F

                                                       Capacitate (litri) 660

                                                  Greutate 2 înclinări (kg) 38

                                                 Capacitatea unității (kg) 520

                                                              Tip perforat

                      Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1130x1130x760

                      Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1130x1130x780

                                      Dimensiuni interne (mm) 1040x1040x605

                                                    Greutate 4 picioare (kg) 35

                                                    Capacitate statică (kg) 4800

                                                       Elemente detasabile n. 8

                                                          Culoare standard gri

                                                         1097F.jpg

                                                              MODEL 1096 F

                                                          Capacitate (litri) 460

                                                     Greutate 2 înclinări (kg) 31

                                                    Capacitatea unității (kg) 520

                                                                  Tip perforat

                           Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1130x1130x580

                           Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1130x1130x600

                                      Dimensiuni interne (mm) 1040x1040x425

                                                     Greutate 4 picioare (kg) 28

                                                    Capacitate statică (kg) 4800

                                                     Elemente detasabile n. 8

                                                        Culoare standard gri

                                                       1096F

                                                            MODEL 1097 F

                                                         Capacitate (litri) 510

                                                    Greutate 2 înclinări (kg) 32.5

                                                    Capacitatea unității (kg) 520

                                                                 Tip perforat

                             Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1130x1130x630

                             Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1130x1130x650

                                         Dimensiuni interne (mm) 1040x1040x475

                                                  Greutate 4 picioare (kg) 29,5

                                                    Capacitate statică (kg) 4800

                                                      Elemente detasabile n. 8

                                                          Culoare standard gri