Boxpaleti industriali

1089C

                                                                          

Model 1089 C

Capacitate (litri) 470

Greutate 2 înclinări (kg) 34,5

Capacitatea unității (kg) 470

Tip închis

Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x800x760

Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x800x780

Dimensiuni interne (mm) 1110x710x600

Greutate 4 picioare (kg) 31,5

Greutatea 3 înclinări (kg) 37,5

Capacitate statică (kg) 4300

Elemente detasabile n. 8

Culoare standard gri

                                                                     1089CA

Model 1089 CA

Capacitate (litri) 470

Greutate 2 înclinări (kg) 35

Capacitatea unității (kg) 470

Tip dechidere in fata

Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x800x760

Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x800x780

Dimensiuni interne (mm) 1110x710x600

Greutate 4 picioare (kg) 32

Greutatea 3 înclinări (kg) 38

Capacitate statică (kg) 3300

Elemente detasabile n.6

Culoare standard gri

                                                               1090C

                                                                      Model 1090 C

                                                                 Capacitate (litri) 330

                                                           Greutate 2 înclinări (kg) 30

                                                          Capacitatea unității (kg) 470

                                                                         Tip închis

                                Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x800x580

                                Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x800x600

                                               Dimensiuni interne (mm) 1110x710x420

                                                           Greutate 4 picioare (kg) 27

                                                         Greutatea 3 înclinări (kg) 33

                                                         Capacitate statică (kg) 4300

                                                              Elemente stacabile n. 8

                                                                Culoare standard gri

                                                                 1090CA

                                                                       Model 1090 CA

                                                                   Capacitate (litri) 330

                                                             Greutate 2 înclinări (kg) 30,5

                                                             Capacitatea unității (kg) 470

                                                                     Tip deschis in fata

                                Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x800x580

                                Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x800x600

                                                Dimensiuni interne (mm) 1110x710x420

                                                             Greutate 4 picioare (kg) 27,5

                                                            Greutatea 3 înclinări (kg) 33,5

                                                             Capacitate statică (kg) 3300

                                                                 Elemente stacabile n. 6

                                                                  Culoare standard gri

                                                                     1091C

                                                                         Model 1091 C

                                                                   Capacitate (litri) 610

                                                              Greutate 2 înclinări (kg) 42

                                                             Capacitatea unității (kg) 510

                                                                               Tip închis

                               Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1000x760

                               Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1000x780

                                                     Dimensiuni interne (mm) 1110x910x605

                                                              Greutate 4 picioare (kg) 38,5

                                                            Greutatea 3 înclinări (kg) 44,5

                                                            Capacitate statică (kg) 4800

                                                                  Elemente detasabile n. 8

                                                                     Culoare standard gri

                                                                      191C

                                                                          Model 191 C

                                                                  Capacitate (litri) 610

                                                         Greutate 2 înclinări (kg) 38,5

                                                         Capacitatea unității (kg) 510

                                                                          Tip închis

                               Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1000x760

                               Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1000x780

                                              Dimensiuni interne (mm) 1110x910x605

                                                       Greutate 4 picioare (kg) 35,5

                                                      Greutatea 3 înclinări (kg) 41,5

                                                       Capacitate statică (kg) 4800

                                                             Elemente detasabile n. 8

                                                                 Culoare standard gri

                                                                  1091CA

                                                                   Model 1091 CA

                                                               Capacitate (litri) 610

                                                         Greutate 2 înclinări (kg) 42

                                                        Capacitatea unității (kg) 510

                                                                Tip deschidere fata

                               Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1000x760

                               Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1000x780

                                            Dimensiuni interne (mm) 1110x910x605

                                                         Greutate 4 picioare (kg) 39

                                                       Greutatea 3 înclinări (kg) 44,5

                                                        Capacitate statică (kg) 3800

                                                           Elemente detasabile n. 6

                                                              Culoare standard gri

                                                             1092C

                                                                    Model 1092 C

                                                            Capacitate (litri) 430

                                                    Greutate 2 înclinări (kg) 35,5

                                                    Capacitatea unității (kg) 510

                                                                     Tip închis

                               Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1000x580

                              Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1000x600

                                          Dimensiuni interne (mm) 1110x910x425

                                                      Greutate 4 picioare (kg) 32.5

                                                     Greutatea 3 înclinări (kg) 38,5

                                                       Capacitate statică (kg) 4800

                                                          Elemente detasabile n. 8

                                                            Culoare standard gri

                                                            1093C

                                                                 Model 1093 C

                                                        Capacitate (litri) 680

                                                 Greutate 2 înclinări (kg) 41

                                                Capacitatea unității (kg) 530

                                                                Tip închis

                       Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1100x760

                       Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1100x780

                                     Dimensiuni interne (mm) 1110x1010x605

                                               Greutate 4 picioare (kg) 38

                                              Greutatea 3 înclinări (kg) 44

                                              Capacitate statică (kg) 4800

                                              Elemente detasabile n. 8

                                                 Culoare standard gri

                                                      1094C

                                                              Model 1094 C

                                                           Capacitate (litri) 480

                                                      Greutate 2 înclinări (kg) 34

                                                     Capacitatea unității (kg) 530

                                                                     Tip închis

                               Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x1100x580

                               Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x1100x600

                                        Dimensiuni interne (mm) 1110x1010x425

                                                       Greutate 4 picioare (kg) 31

                                                      Greutatea 3 înclinări (kg) 37

                                                      Capacitate statică (kg) 4800

                                                         Elemente detasabile n. 8

                                                             Culoare standard gri

                                                                1095C

                                                                    Model 1095 C

                                                              Capacitate (litri) 660

                                                       Greutate 2 înclinări (kg) 40

                                                      Capacitatea unității (kg) 520

                                                                      Tip închis

                              Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1130x1130x760

                               Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1130x1130x780

                                            Dimensiuni interne (mm) 1040x1040x605

                                                          Greutate 4 picioare (kg) 37

                                                        Capacitate statică (kg) 4800

                                                        Elemente detasabile n. 8

                                                             Culoare standard gri

                                                               1096C

                                                                     Model 1096 C

                                                               Capacitate (litri) 460

                                                          Greutate 2 înclinări (kg) 33

                                                         Capacitatea unității (kg) 520

                                                                          Tip închis

                                 Dimensiuni externe (mm)cu picioarele 1130x1130x580

                                 Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1130x1130x600

                                                 Dimensiuni interne (mm) 1040x1040x425

                                                           Greutate 4 picioare (kg) 31,5

                                                          Capacitate statică (kg) 4800

                                                             Elemente detasabile n. 8

                                                                Culoare standard gri

                                                               1089B3Y

                                                                  Model 1089B3Y

                                                              Capacitate (litri) 470

                                                                  Greutate (kg) 37

                                                                        Tip închis

                                Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200x800x760

                                Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200x800x760

                                             Dimensiuni interne (mm) 1110x710x605

                                                        Greutate 4 picioare (kg) 37

                                                         Elemente detasabile n. 8

                                                             Culoare standard gri

                                                             1090B3Yz1.jpg

                                                            Model 1091B3Z1

                                                        Capacitate (litri) 610

                                                           Greutate (kg) 43

                                                                Tip închis

                       Dimensiuni externe (mm) cu picioarele 1200X1000X760

                       Dimensiunile externe (mm) cu traverse 1200X1000X760

                                    Dimensiuni interne (mm) 1110X910X605

                                               Greutate 4 picioare (kg) 43

                                                Elemente detasabile n. 8

                                                   Culoare standard gri